Network Menu

Tag Archives | slider

Välkommen till SWEA Japan

SWEA Japan ingår i SWEAs Asienregion och har funnits i Tokyo sedan 1988.  Vi är idag ca 60 medlemmar och fungerar som ett kontaktskapande, socialt och stöttande nätverk av svensktalande kvinnor som bor i Japan (de flesta i Tokyo) varav många japanskor. Speciellt för den nyinflyttade är ett medlemskap i SWEA till ovärderlig hjälp om du […]

Continue Reading