Network Menu

Styrelsen

SWEA Japans styrelse 2021 

Ordförande

Fanny Tjäder

Vice ordförande

Maria Holmberg

Sekreterare

Linda Gustafsson

Kassör

Helena Ledel

Medlemsansvarig

Helena Mehlin Arvidsson

Kommunikationsansvarig 

Märtha Sjögren

Ledamot

Carin Hedin