”Shinzo Abe-San is a fox”

FoxJag brukar prata med en japansk man på Cafe Appassionate, ett cafe i Hiroo jag brukar besöka efter avlämning av min dotter. Mannen och jag pratar oftast politik. Han är 65 år, ganska pessimistisk lagd, nästan uppgiven och pensionär sedan en tid. Hans engelska är helt ok, han fyller ut eventuella språkluckor med japanska kraftord,vilket kryddar och färgar samtalet. Ibland sker det språkmissar som i rubriken. Min bekant menar att Shinzo Abe-San är rävaktig, listig och insmickrande, företeelser som vi också i Sverige kopplar till den fabulerade räven. Men på engelska kan det tolkas som Abe-San är en riktig snygging, inte en riktig stygging. Varför röstade man på styggingen?

Japaner upplever hot, både internt; Fukushima, naturkatastrofer – och externt; Kina och NordKorea. Japan är lite som tjejen eller killen som inte har några kompisar i kvarteret, men har stora stöddiga kompisar i kvarteret intill. Lägg därtill att deras bästa vän i grannkvarteret är USA, vilken var den aktör som sprängde deras land i bitar och förödmjukade deras nationella stolthet. Ja, då blir det lite som att bli bästis med sin värsta förtryckare. Därav Japans mycket ambivalenta förhållande till USA.Vid hot, eller upplevelser av hot röstar man mer konservativt, man vill undvika förändringar. LDP, ”Jimintō” liberala demokratiska partiet, har styrt nästan i 50 i år i sträck i Japan. Man kan likna det vid Socialdemokraternas dominans på 1960- och 1970-talet i Sverige.

Nationalism är ett utmärkande ideologiskt drag hos LDP, och nationalism stärks också i länder för man upplever rädsla för externa och interna hotbilder. Och nationalismen är på frammarsch i Japan. Inte på det sättet som förr, innan andra världskriget då man hävdade Kejsarens gudomlighet. (Japan är som Sverige en konstitutionell monarki sedan författningens bildande 3 maj 1947).

Nationalism i Japan idag handlar mer om värdegrund och stärkta försvarsanslag. Japan har inga kärnvapen, vilket är förståeligt eftersom det är det enda land i världen som har drabbats av förödande kärnvapenkrig. I Japan har man en pacifist klausul, artikel 9, där det uttryckligen står att man bara får ha självförsvar, eller som Mahatma Gandhi sa ”Shanti Sena” ungefär ”soldiers of peace”. Detta ifrågasätts idag i Japan, eftersom man upplever utrikespolitiska och militära hot på ett nytt sätt.

Abe-San räckte ut en hand mot Ryssland under OS då Japan var en av få länder som var representerade av sin regeringschef. Men sedan Rysslands annektering av Krim, är Japan lite tysta, avvaktande och ännu inte valt sida. Men Japan måste tänka sig för vilka vänner man allierar sig med och mot. Viktigt också att ge det japanska folket hopp och framtidstro och inte föda rädsla och fördomar. För allas bästa.

Amie Kronblad