Network Menu

Säkerhet i jordbävningsdrabbade Japan

Små kännbara och större jordbävningar drabbar Japan och Tokyo med jämna mellanrum. Det är viktigt att vara förberedd och ta del av viktig information före och om det skulle hända, under och efter en sådan situation. Glöm inte heller att registrera er på svenska ambassaden.

Följande länkar ger bra information: