”Abenomics”

yenAbenomics är namnet på Shintzo Abe-San ekonomiska politik. Termen ”Abenomics” är en ordlek av namnet Abe och economics, precis som ”Reaganomics” och ”Clintonomics”. Då Shinzo Abe för andra gången blev premiärminister beslöt han att skapa ett kraftfullt ekonomiskt program Abenomics; ”de tre pilarna” för att få igång Japans krympande ekonomi som var hårt ansatt av deflation och snabbt stigande statsskuld. Den första pilen är en mycket expansiv penningpolitik. Den andra pilen är en likaså expansiv finanspolitik och den tredje pilen är strukturella reformer. Reformerna kommer stegvis, eller som tre skjutna pilar, två är avfyrade och en pil återstår. Avsikten är att sänka räntorna, uppmuntra till större risktagning i ekonomin och skapa  inflation. Målet för Japans centralbank är att få upp inflationen till två procent. Genom att skapa inflation (om än låg) hoppas man att optimismen ökar och därmed den ekonomiska aktiviteten.

I Sverige är det vanligaste  att man under kollektiva löneförhandlingar förordar ett samarbete mellan olika arbetsmarknadspartner för att hålla ner lönekraven. Bonusar inom offentligt och privat näringsliv kritiseras också inte minst av finansminister Borg. Men i Japan är det tvärtom, här uppmuntras höjda lönekrav och bonusar. I Japan har den nominella lönenivån sjunkit år för år, sedan år 2000.  För att bryta deflationen har regeringen och arbetsmarknadsparterna haft diskussioner om att höja lönenivån. Enligt Abe råder det en samsyn om att höja löner och bonusar. Men de stora företagen är avvaktande och skeptiska till att höja lönekostnaderna. Den japanska regeringen har också lovat nya tag inom finanspolitiken. Bland annat ska man satsa på investeringar i infrastruktur med ett enormt stimulanspaket. Samtidigt höjdes konsumtionsskatten från fem till åtta procent nu i april och nästa år  skall den höjas till tio procent. Skattehöjningen bromsar först upp ekonomin, men hoppas sedan leda till höjda löner. Momshöjningen behövs för att kunna betala ökade offentliga kostnader.

Nåja, funkar det? Först gick det upp, och nu så går det sådär. Ungefär som pilar brukar funkar, snabbt i början men sedan faller farten snabbt. År 2013 steg börsen och som helhet växte landets ekonomi med cirka 4 procent första halvåret. Men andra halvåret mattades dock tillväxttakten av till 1 procent, och varken konsumtionen eller de privata investeringarna har tyvärr hållit önskad fart. I år kan momshöjningen,  en dela av reformpaket två, eller pil nummer två – medföra en ny dämpning. Men å andra sidan planerar regeringen extra stimulansåtgärder, pil nummer tre. Internationella valutafondens prognos för 2014 är en ökning 1,7 procent för Japans BNP. Många säger att Abenomics har gett japanerna självkänslan och självförtroendet tillbaka. Kanske är det sant. Men stora problem kvarstår som energiförsörjning och arbetskraftsbrist. Och sedan har vi det här med jämställdhet..,