Network Menu

Årsmötet 2018

I går gick SWEA Japans årsmöte av stapeln. Vi hade som vanligt förmånen att hålla mötet i auditoriet på Sveriges ambassad här i Tokyo. På mötet gick vi bland annat igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten för 2017 vilka sedan godkändes. Vi fick en presentation av vår ambitiösa programgrupp och en genomgång av donationsgruppen fina arbete under förra året samt en presentation av SWEA som organisation.

Dessutom valde vi styrelsen för året, vilken kommer bestå av en blandning av “gamla” och nya ledamöter. Följande personer valdes enhälligt in under årsmötet:

  • Sophia Bylesjö, ordförande
  • Anna Lindberg Larsson, vice ordförande och sekreterare
  • Sanae Yamada Östberg, kassör
  • Amanda Strömberg, fadderansvarig
  • Tina Lindner, medlemsansvarig
  • Michaela Bondeson, webbansvarig
  • Louise Gunnestrand, representant för programgruppen
  • Ylva Kelly, representant för donationsgruppen
  • Lilian Nordlund, ledamot

SWEA Japans styrelse 2018

Vi tackade också av de ledamöter som inte längre kommer fortsätta sitt arbete i styrelsen. Tusen tack Julianne och Lotte!

Ordförande Sophia med avgående vice ordförande och sekreterare Julianne

Efter mötet fick vi fortsätta dagen på ambassadör Magnus Robach representationsvåning där han så generöst bjöd oss på lunch och höll ett uppskattat och initierat tal innan maten. Lunchen var en fröjd både för ögat och smaklökarna. Maten tillagades av ambassadörens kock Malin Eriksson, som faktiskt också är en av SWEA Japans medlemmar. Tack Malin, det var så vackert och gott!

Ordförande Sophia och ambassadörens kock Malin Eriksson