Network Menu

Scholarship

SWEA Japan har möjlighet att bevilja riktade stipendier. Våra stipendier gynnar svenskt/japanskt samarbete och utbyte inom alla områden. SWEA Japan förbehåller sig rätten att självständigt utse stipendiater. Ingen diskriminering sker på grund av ras, kön, ålder, religion, nationalitet eller sexuell läggning. Stipendiaten ska vara positivt inställd till SWEA Japans målsättning och aktiviteter, samt vara villig att presentera sitt arbete inför SWEA Japans medlemmar. Urvalsprocessen sker kalenderåret innan stipendieutdelning. Beslut som fattas av SWEA Japan kan ej bestridas.

För ytterligare information kontakta japan(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org