Network Menu

TACK till våra sponsorer

SWEA Asiens årsrapport 2014 visar att regionens nio avdelningar sammanlagt delade ut 36 053 USD i donationer och stipendier förra året. SWEA Japan stod för lejonparten med 21 000 USD. Det är tack vare SWEA Japans årliga julbasar och dess goda stöd från alla sponsorer, som möjliggör vårt aktiva donationsprogram. Från 2011 och fem år framåt går våra donationer främst till jordbävningsdrabbade i Tohoku.

Vill du eller ditt företag hjälpa till? Vill ni skänka tid, pengar eller priser till vår tombola och raffle? Kontakta då sponsorsansvariga Ylva Kelly, japan.swea(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

Vi välkomnar varmt volontärer som kan hjälpa till med bemanning under basardagen 29 november på Sveriges ambassad i Tokyo.

, ,