Network Menu

På gång

Välkommen till SWEA Japan

            SWEA Japan arrangerar regelbundet olika aktiviteter som till exempel Ikebana, den traditionella japanska konsten att arrangera blommor. Är du intresserad av att bli medlem i SWEA Japan så finns information om medlemskap och kontaktuppgifter på vår hemsida. SWEA Japan finns även på Facebook och Instagram.    

Läs mer

Glöm inte

Anmäl er till SVENSKLISTAN

Om du vill att UD eller den Svenska Ambassaden ska kunna nå dig/din familj under er vistelse här i Japan, anmäl er då till den så kallade Svensklistan. Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna komma i kontakt med dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i Japan. Uppgifterna sparas endast under […]

Läs mer