Network Menu

Styrelse

SWEA Japans styrelse 2018

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna e-post till oss på japan(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

 

Ordförande: Sophia Bylesjö

Vice ordf/ och sekr: Anna Lindberg Larsson

Kassör: Sanae Yamada Östberg

Fadderansvarig: Amanda Strömberg

Medlemsansvarig: Tina Lindner

Michaela

Webbansvarig: Michaela Bondeson

Programgruppen: Louise Gunnestrand

Donationsgruppen: Ylva Kelly

Ledamot: Lilian Nordlund

Tillförordnad ledamot: Lisa Orstadius