Network Menu

Yokohama

Svenska skolföreningen i Yokohama erbjuder YIS elever i alla åldrar undervisning i svenska. Lektioner sker på torsdagar efter skolan och undervisningen ges av en kvalificerad lärare. Terminsavgifter sätts i början av respektive termin baserat på antalet elever och antalet lektionstillfällen innevarande termin. Här hittar du mer information om Svenska skolföreningen i Yokohama.